Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

O Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος, συνήθως πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης ενός οχήματος, πριν την αγορά του ως μεταχειρισμένο ή μετά την επισκευή του από κάποιο συνεργείο.

Ελάτε και κάντε άμεσα, χωρίς ραντεβού, τον Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο του οχήματός σας και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο!

Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και δεν τον υποκαθιστά. Βάσει νόμου, ο εκούσιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (αν έχουν κλείσει τα 4 χρόνια από την αγορά τους ως καινούργια). Αν δεν είναι εφοδιασμένα, τότε πρέπει να γίνει τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τεχνικού ελέγχου. Φυσικά, αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες ή αυτοκίνητα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (π.χ. νεότερα των 4 ετών) μπορούν να προβούν σε εκούσιο έλεγχο.