ΚΤΕΟ Μηχανής και Δικύκλων

oximata icons - mixanakiΕνημερωθείτε για την διέλευση ΚΤΕΟ Μηχανής και Δικύκλων. Παρακάτω περιγράφουμε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεστε.

Αρχικά γίνεται η καταγραφή του δικύκλου από τον αρμόδιο υπάλληλο και έπειτα ξεκινάει ο τεχνικός έλεγχος. Παράλληλα ο ιδιοκτήτης του οχήματος έρχεται σε επαφή με την γραμματεία, για να συμπληρωθούν τα απαραίτητα έγραφα. Μετά το πέρας του ελέγχου καλείται από την γραμματεία ο προσκομίζων το όχημα. Εκεί ο αρμόδιος ελεγκτής, παραδίδει το πόρισμα σχετικά με την κατάσταση του οχήματος και σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του τεχνικού ελέγχου. Τέλος παραλαμβάνεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το σήμα και την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (εάν χρειάζεται). Η όλη διαδικασία υπολογίζεται με 15 λεπτά περίπου.

Ο Τεχνικός έλεγχος ΜΟΤΟ αφορά όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50 κυβικών.

Στάδια Ελέγχου

1ο: Οπτικός έλεγχος

2ο: Έλεγχος καυσαερίων

3ο: Έλεγχος συστήματος

4ο: Έλεγχος των φώτων

5ο: Έλεγχος φρένων

6ο: Ηχομέτρηση

Σύμφωνα με την Υ.Α. ΟΙΚ. 19111/192 (ΦΕΚ Β/1003)

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των δίκυκλων οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. ΟΙΚ. 19111/192 (ΦΕΚ Β/1003) της 26.03.2019. Περιγραφικά ελέγχονται στο όχημα τα κάτωθι:

Έλεγχος καυσαερίων – Οπτικός έλεγχος

 • Τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας)
 • Το όχημα εξωτερικά (οπτικώς)
 • Τα καυσαέρια

Έλεγχος στην αυτόματη γραμμή

 • Απόδοση των φρένων
 • Η απόδοση του χειρόφρενου (εφόσον υπάρχει)
 • Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους (γενική λειτουργία)

Οπτικός έλεγχος στην πλατφόρμα ανύψωσης

 • Σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι, χειρολαβές, πιρούνια)
 • Το πλαίσιο των εξαρτημάτων του εξοπλισμού
 • Οι άξονες τροχών, ελαστικών και ανάρτησης
 • Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 • Το σύστημα πέδησης (χειρομοχλοί ή ποδομοχλοί, δίσκοι ή ταμπούρα, εύκαμπτες και άκαμπτες σωληνώσεις)
 • Πραγματοποιείται μέτρηση της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.