ΚΤΕΟ διασκευής Υγραερίου & Φυσικού Αερίου (LPG & CNG)

ΚΤΕΟ διασκευής Υγραερίου & Φυσικού αερίου (LPG & CNG)Για το ΚΤΕΟ διασκευής Υγραερίου ή Φυσικού Αερίου θα πρέπει μα γνωρίζεται τα παρακάτω. Τόσο σε οχήματα με υγραεριοκίνησης - LPG, όσο και σε οχήματα με φυσικού αερίου - CNG, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιου τεχνικού. Αυτή δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός. Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, όσα οχήματα φέρουν σύστημα υγραεριοκίνησης ή κίνησης με φυσικό αέριο θα πρέπει να διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος και χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης.

Για οχήματα με υγραέριο (LPG)

Η εγκατάσταση έγινε εντός 5ετίας

Για την περίπτωση διασκευής στο όχημα, χρειάζεται το χαρτί του αρχικού ελέγχου υγραερίου (Αρχική Υπεύθυνη Δήλωση εγκατάστασης). Εάν είναι εφικτό το ΚΤΕΟ αναζητά και βρίσκει την Υπεύθυνη Δήλωση και κατόπιν δίνει φωτοαντίγραφο της  στον κάτοχο του οχήματος το οποίο  έχει ισχύ όση και η διάρκεια της δεξαμενής του οχήματος.

Όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στα εξαρτήματα στα εξαρτήματα της εγκατάστασης: (ηλεκτρονική μονάδα – εγκέφαλος, εξαεριωτής – πνεύμονας, δεξαμενή) τότε το όχημα σύμφωνα με την νομοθεσία υποχρεούται να περάσει εκ νέου από Ειδικό Έλεγχο εγκατάστασης υγραερίου προκειμένου να ελεγχθεί η εγκατάσταση και να σταλθούν τα νέα έγγραφα στην Περιφέρεια Μεταφορών για να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος με την αλλαγή.

Η εγκατάσταση έγινε εκτός 5ετίας

Αν η εγκατάσταση έχει γίνει πάνω από 5 έτη ή σε περίπτωση μη εξεύρεσης της Αρχικής Υπεύθυνης Δήλωσης ο πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει νέα Υπεύθυνη Δήλωση  περιοδικού ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη με ισχύουσα ημερομηνία.

Σημείωση: Η Υπεύθυνη Δήλωση  για ΚΤΕΟ διασκευής Υγραερίου ή Φυσικού Αερίου έχει ισχύ 1 μήνα από την ημερομηνία  υπογραφής της από τον εγκαταστάτη.

Προσοχή!

Η δεξαμενή του υγραερίου έχει διάρκεια ζωής 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής της. Αν η δεξαμενή υγραερίου είναι κοντά στην λήξη της το ΚΤΕΟ υποχρεούται να εκδώσει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον αυτό συμπίπτει) με την καταληκτική ημερομηνία λήξης της δεξαμενής.