Πιστοποιήσεις ΙΚΤΕΟ Όλυμπος

Οι πιστοποιήσεις της εταιρείας μας

Οι πιστοποιήσεις της εταιρείας μας αποσκοπούν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και την παράλληλη εξασφάλιση των πελατών μας! Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Όλυμπος AUTOVISION είναι εξουσιοδοτημένα από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε.) και πιστοποιημένo κατά ISO 9001:2015, για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

Πιστοποιήσεις:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά

ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Αυτό το πρότυπο περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Με πάνω από 1.1 εκατομμύρια πιστοποιητικά η πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 βοηθάει τους οργανισμούς να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι παρέχουν με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί τις συμφωνημένες προδιαγραφές

ΟΦΕΛΗ

 • ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία

Πιστοποιήσεις:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κατά

I ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005

Η εταιρεία μας διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διακρίβωσης του ελεγκτικού εξοπλισμού αυτών. Για τη διατήρηση των παραπάνω διενεργούνται αυστηρότατοι έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το Πεδίο Διαπίστευσης περιλαμβάνει :

 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου της οριζόντιας μετατόπισης (σύγκλισης/απόκλισης) των οχημάτων.
 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των συστημάτων πέδησης των οχημάτων.
 • μετρητικές διατάξεις ελέγχου των αναρτήσεων των οχημάτων.
 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την κλίση της φωτεινής δέσμης.
 • μετρητικές διατάξεις ελέγχου των προβολέων των οχημάτων ως προς την ένταση της φωτεινής δέσμης.
 • τους αναλυτές καυσαερίων βενζινοκίνητων οχημάτων, κλάσεως 0, Ι και ΙΙ.
 • τους αναλυτές καυσαερίων πετρελαιοκινήτων οχημάτων.
 • τις μετρητικές διατάξεις ελέγχου της πίεσης των ελαστικών των οχημάτων.
 • τον μετρητή του βάθους πέλματος των ελαστικών των οχημάτων.

Το Εργαστήριο δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες του διακριβώσεις υψηλής ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης αυτών. Για τον σκοπό αυτόν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διεξάγει τις διακριβώσεις, ενώ διαθέτει επίσης υπερσύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.

ΚΤΕΟ Όλυμπος Κατερίνη - Ραντεβού - KTEO Olympos Katerinh
ΚΤΕΟ Όλυμπος Κατερίνη - μηχανολογικό εξοπλισμό ελέγχου, τελευταίας τεχνολογίας 6 - KTEO Olympos Katerinh