Πρόστιμα και Ποινές εκπρόθεσμου KTEO

Γλυτώστε Πρόστιμα και Ποινές εκπρόθεσμου KTEO

Από 10/6/2011 τα Πρόστιμα και Ποινές εκπρόθεσμου KTEO υπολογίζονται σύμφωνα με το νέο Νόμο. Τα παράβολα εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου φθάνουν έως και 200% της αξίας ελέγχου ΚΤΕΟ.

Αναλυτικά όταν το όχημα προσκομίζεται για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο εκπρόθεσμα, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης:

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα παράβολα εκπροθέσμου είναι υπέρ Δημοσίου και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο). Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα βήματα της διαδικασίας από την ιστοσελίδα της autovision.

Για τη δικής σας διευκόλυνση η έκδοσή τους μπορεί να γίνει από εμάς προσαυξανόμενα με διαχειριστικό κόστος 2 ευρώ.

Κατηγορία Μοτό: Μηχανές και Δίκυκλα

Πρόστιμα Εκπρόθεσμου Αρχικού Ελέγχου & Εκπρόθεσμου Επανελέγχου σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501 Β 5-3-2013.

[wptb id=1135]

Κατηγορία Α: Επιβατικά & Φορτηγά με βάρος έως 3,5t

Πρόστιμα Εκπρόθεσμου Αρχικού Ελέγχου & Εκπρόθεσμου Επανελέγχου σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501 Β 5-3-2013.

[wptb id=1133]

Τα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν το κόστος ελέγχου που μπορείτε να δείτε στις τιμές ΚΤΕΟ.

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης έλεγχος ΚΤΕΟ. Επομένως καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου μαζί με το ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.